استخدام در شرکت فرا پردازش اطلس همدان

استخدام در شرکت تولیدی اصفهان
شرکت فرا پردازش اطلس واقع در همدان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید : ۱-برنامه نوس asp.net خانم و آقا – ۸ نفر – ۲ سال سابقه کار ۲-پشتیبانی ADSL – ۲ نفر. – ۲ سال سابقه کار ۳-مهندس صنایع جهت همکاری در تولید نرم افزار – ۳ نفر ۴-کارشناس فروش […]

استخدام در شرکت تولیدی اصفهان