استخدام در فروشگاه کوثر اصفهان

استخدام در شرکت بهمن
فروشگاه کوثر اصفهان جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: پرسنل چیدمان خانم (۲۵ نفر) حسابدار خانم (۴ نفر) ویزیتور خانم (۴ نفر) انباردار آقا (۳ نفر) اجاره غرفه های گوشت و مرغ و لبنیات، میوه و سبزیجات، عرقیات و ادویه جات ۳۳۸۷۹۳۷۶- ۰۹۹۰۷۶۱۳۰۵۶

استخدام در شرکت بهمن