استخدام در شرکت خمیر مایه و الکل رازی اهواز

استخدام در شرکت بهساد
آگهی جذب سرمایه های نیروی انسانی شرکت خمیر مایه و الکل رازی واقع در کیلومتر ۳۵ جاده اهواز- آبادان از داوطلبان واجد شرایط ساکن استان خوزستان در رشته های زیر جهت همکاری در یک محیط پویا دعوت بعمل آورد. متقاضیان حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۴/۹۶ فرصت دارند با تکمیل فرم در خواست همکاری و ارسال مدارک […]

استخدام در شرکت بهساد