استخدام شرکت باغداری و زراعت مشهد

استخدام در شرکت امین رایانه آذر
آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد باغبانی و انباردار ۱۳۹۶/۰۴/۲۰   شرکت باغداری و زراعت مشهد به منظور تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت پوشش شرکت واقع در شهرستان چناران  از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید . نحوه و شرایط عمومی ثبت‌ نام : ۱.      ثبت نام از تاریخ ۲۱/۰۴/۹۶ لغایت ۳۱/۰۴/۹۶ می باشد […]

استخدام در شرکت امین رایانه آذر