استخدام در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در اصفهان

استخدام در اندیشه سبز خزر
دعوت به همکاری فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ۱. نظارت و بازرسی – حداقل ۲ سال سابقه کار، لیسانس حسابداری، مدیریت و فنی و مهندسی، مسلط به اکسل، سن ۲۴ الی ۳۰ ۲. کارمند فروشگاه – حداقل دیپلم آشنا با کامپیوتر، سن ۲۲ الی ۳۰ ۳. کارشناس شبکه و فناوری اطلاعات، سن ۲۲ الی […]

استخدام در اندیشه سبز خزر