استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۹۶ (استخدم جدید)

استخدام دانشگاه های افسری ارتش (شروع ثبت نام )
استخدام نیروی دریایی ارتش در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ سوالات رایج در آزمون های استخدامی   استخدام  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- ۸ آبان ۹۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افسر پیمانی (پنج ساله)،کارمند پیمانی (شش ساله) و کارمند رسمی در رشته‌های بهداشتی، فنی، درمانی استخدام می نماید: الف) شرایط عمومی ۱- […]

استخدام دانشگاه های افسری ارتش (شروع ثبت نام )