آذربایجان غربی در برخی رشته های پزشکی کمبود نیرو دارد

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
ارومیه- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: استان در برخی از رشته های پزشکی از جمله زنان و زایمان با کمبود نیرو مواجه است. ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تقریبا تمام شهرستان های استان دارای متخصص است افزود: در سال های اخیر سعی شده تا پزشکان متخصص مورد […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت