استخدام شرکت سنگ آهن گهر زمین ۹۶

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
شرکت سنگ آهن گهر زمین از نیروهای متخصص و مجرب در محل کارخانه واقع در شهرستان سیرجان و دفتر مرکزی تهران، از واجدین شرایط به شرح ذیل، ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی و سیستم نماد ایران، دعوت به همکاری می نماید : عنوان شغلی سابقه کاری شرایط مدیر امور مالی ۱۰ سال (حداقل ۵ سال […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل