استخدام موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل
موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل جهت تکمیل کادر حرفه ای خود، از حسابرسان ارشد(دارای مدرک قبولی رده مذکور) و حسابرسان دارای حداقل دو سال سابقه بعد از اخذ مدرک کارشناسی دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند سوابق تحصیلی و شغلی خود را از طریق نمابر به شماره ۸۸۹۰۸۸۳۷ و یا پست الکترونیکی به نشانی […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل