برنامه نویس حرفه ای و آشنا به سیستمهای بانکی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شرکت بهستان رایان همراه با حضور موثر در شبکه بانکی کشور به منظور توسعه کادر فنی خود از متخصصین زیر دعوت به همکاری به عمل می آورد ۱- برنامه نوبس حرفه ای مسلط به C#. Net و اوراکل ۲- برنامه نویس java آشنا با مفاهیم javaEE ۳- برنامه نویس وب مسلط به prime facer و […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز