استخدام نقشه بردار با سابقه در یک شرکت تولید صنعتی-رشت

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال ۹۶ (دریافت کارت آزمون)

یک شرکت تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی رشت در راستای تکمیل نیروی انسانی خود ازافراد واجدشرایط در رشت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال ۹۶ (دریافت کارت آزمون)