استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی فعال در اصفهان

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان
یک شرکت تولیدی فعال در اصفهان از افراد واجد شرایط ساکن اصفهان استخدام می کند. دکتری میکروبیولوژی و سلولی – مولکولی با دو سال سابقه کار صنعتی کارشناس ارشد مکانیک با دو سال سابقه کار کارشناس ارشد صنایع با دو سال سابقه کار کارشناس ارشد فروش با دو سال سابقه کار (مهندسی پزشکی –  شیمی […]

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان