استخدام شرکت تجارت هوشمند توکا

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان
دعوت به همکاری شرکت تجارت هوشمند توکا شرکت تجارت هوشمند توکا (با نام تجاری توکاسافت) برای انجام پروژه های حوزه پورتال سازمانی، نیازمند کارشناس نگهداری سرور با حداقل ۲ سال سابقه حرفه ای و با مهارت های زیر می باشد:   (Linux Platform (Debian, CentOS Shell Scripting Good Knowledge in Networking, Clustering, High Availability, load […]

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان