استخدام مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

استخدام دانشکده علوم پزشکی شوشتر
    مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در راستای توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و به منظور تامین کادر پزشکی مورد نیاز درمانگاه غدیر دیر و درمانگاه تخصصی شهید مطهری گناوه به تعدادی پزشک عمومی در قالب قرارداد ساعتی (طرح پرکیس) نیاز دارد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر تا تاریخ ١٣٩۶/٠۶/٠۵ […]

استخدام دانشکده علوم پزشکی شوشتر