استخدام کارشناس فنی(رشته مهندسی پزشکی و علوم آزمایشگاهی)

استخدام حسابدار خزانه و تکنسین شرکت نگین خودرو
یک شرکت معتبر جهت تکمیل بخش های فنی خود به صورت تمام وقت از افراد دارای شرایط ذیل جهت مصاحبه و آزمون رایگان در تهران دعوت به عمل می آورد.  عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس فنی حداقل مدرک کارشناسی در رشته مهندسی پزشکی و علوم آزمایشگاهی و یا رشته مرتبط فقط از دانشگاههای معتبر با […]

استخدام حسابدار خزانه و تکنسین شرکت نگین خودرو