استخدام حسابدار با تجربه مسلط به همکاران سیستم و سپیدار

استخدام حسابدار خانم جهت شرکت معتبر تولید قطعات خودرو
به حسابدار با تجربه مسلط به همکاران سیستم و سپیدار جهت شرکت معتبر بازرگانی در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۷۱۱۸

استخدام حسابدار خانم جهت شرکت معتبر تولید قطعات خودرو