استخدام دانشگاه صنعت نفت سال۹۵ (خبر جدید)

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار مبنا در تهران
استخدام دانشگاه صنعت نفت سال ۹۵     خبر ۳ آذر ۹۵ – فرایند جذب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت ساماندهی شد خبرگزاری شانا: مراحل جذب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت ساماندهی شده است و تا پایان امسال، فرایند جذب دانشجویان ممتاز این دانشگاه نهایی می شود. کامران دهقانی، مدیر کل آموزش وزارت نفت در گفت و […]

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار مبنا در تهران