استخدام مسئول توزیع در فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در بیرجند

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار مالی در اصفهان
فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع خود در شهر بیرجند افراد واجد شرایط را استخدام نماید.  عنوان شغلی مشخصات و تخصص های مورد نیاز مسئول توزیع ساکن در شهر بیرجند آشنا به نظام توزیع و پخش شناخت کامل مناطق شهر بیرجند تسلط بر کامپیوتر و اینترنت آشنا به مبانی حسابداری توانایی […]

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار مالی در اصفهان