استخدام تکنسین فنی،مهندس عمران دریک شرکت معتبر ساختمانی

استخدام جهت‌تیم‌محتوا،کارشناس‌شبکه‌اجتماعی،اپراتور سایت/خوارزمی

یک شرکت معتبر ساختمانی در تهران،واقع درمحدوده میدان ونک جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود از افراد با شرایط ذیل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام جهت‌تیم‌محتوا،کارشناس‌شبکه‌اجتماعی،اپراتور سایت/خوارزمی