استخدام کارمند بازرگانی خارجی در یک شرکت تولیدی و بازرگانی

استخدام تکنسین مکانیک در شرکت دانش بنیان برنا نوآوران پویا
یک شرکت تولیدی و بازرگانی در تهران به یک کارمند بازرگانی خارجی با شرایط زیر نیازمند است. عنوان شغلی شرایط احراز کارمند بازرگانی خارجی  آشنایی با مقررات گمرکی  آشنایی کامل به امور فروش و بازرگانی  آشنایی کامل به امور واردات و صادرات و اظهار نامه ها و سایر اسناد مرتبط  با حداقل دو سال سابقه […]

استخدام تکنسین مکانیک در شرکت دانش بنیان برنا نوآوران پویا