جزئیات ثبت نام دوره صلاحیت حرفه‌ای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۵ آموزش و پرورش

استخدام تکنسین فنی,مسئول تکنسین,راننده مدیرعامل
خبر ۷ تیر ۹۶: زمان ثبت نام دوره صلاحیت حرفه‌ ای استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵  جزئیات ثبت نام دوره صلاحیت حرفه‌ای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۵ آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش در ۲۱ آبان ماه سال گذشته در قالب سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور که در ۵۳ شهرستان مختلف […]

استخدام تکنسین فنی,مسئول تکنسین,راننده مدیرعامل