استخدام مدیر داخلی باسابقه در یک رستوران ایتالیایی/ جهانشهرکرج

استخدام تکنسین ارشد مکانیک ماشین افزار آقا در اهواز

یک رستوران ایتالیایی واقع در جهانشهر کرج در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام می نماید. عنوان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام تکنسین ارشد مکانیک ماشین افزار آقا در اهواز