استخدام کارگر ماهر جهت کار در کارواش در شهر مشهد

استخدام تعدادی چرخکار و خیاط جهت تولیدی – اصفهان
به چند نفر کارگر ماهر جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۵۳۲۴۴۲۴۹

استخدام تعدادی چرخکار و خیاط جهت تولیدی – اصفهان