استخدام بیمارستان کودکان تهران

استخدام تعدادی نیرو جهت بازاریابی دستگاه کارتخوان در اصفهان
دعوت به همکاری بیمارستان کودکان تهران جهت کشیک درمانگاه از پزشکان محترم متخصص دعوت به همکاری می‌کند.پزشکان محترم جهت توضیحات تکمیلی با شماره ۶۶۴۶۴۸۲۳ آقای غفاری (مدیریت داخلی) تماس حاصل فرمایند. همچنین جهت درمانگاه از پزشکان متخصص زیر دعوت به همکاری میکند: ۱-گوش و حلق و بینی اطفال ۲-قلب کودکان ۳-ریه کودکان ۴-غدد کودکان **** […]

استخدام تعدادی نیرو جهت بازاریابی دستگاه کارتخوان در اصفهان