استخدام نیروی اداری خانم دارای لیسانس حسابداری در اصفهان

استخدام تعدادی فروشنده با روابط عمومی بالا در شهر اصفهان
به نیروی اداری خانم آشنا به نرم افزار آفیس دارای لیسانس حسابداری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۱۳۳۳۹۲۲۸۴

استخدام تعدادی فروشنده با روابط عمومی بالا در شهر اصفهان