استخدام مکانیک و کمک مکانیک باطریساز و کارگر ساده در تهران

استخدام تعدادی تعمیر کار آسانسور جهت نیروی مقیم در تهران
به مکانیک و کمک مکانیک باطریساز و کارگر ساده در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۵۵۲۵۷۲۲۲

استخدام تعدادی تعمیر کار آسانسور جهت نیروی مقیم در تهران