ضرورت پذیرش بیش‌ از ۱۰ هزار “دانشجو معلم” در سال

استخدام بیمارستان امام حسین (ع)
رییس دانشگاه فرهنگیان بر ضرورت پذیرش بیش از ۱۰ هزار “دانشجو معلم” در سال تاکید کرد و گفت: این دانشگاه هیچ‌گاه به دنبال افزایش کمی پذیرش دانشجو نبوده است؛ چرا که توجه به کیفیت از مهم‌ترین سیاست‌های دانشگاه فرهنگیان به شمار می‌رود. دکتر مهرمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: برنامه […]

استخدام بیمارستان امام حسین (ع)