اعلام نتایج آزمون استخدامی مربوط به سازمان زندانها واقدامات تامین وتربیتی کشور

استخدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان
باعنایت به برگزاری سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۱، نتایج آزمون استخدامی مربوط به سازمان زندانها واقدامات تامین وتربیتی کشور، که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرار گرفته است، برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام می گردد.   برای ورود به اعلام نتیجه نهایی سومین آزمون استخدامی متمرکز […]

استخدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان