استخدام دستیار اداری و دستیار پیگیری پروژه های صنعتی-شیراز

استخدام برنامه نویس++C در یک شرکت صنعتی معتبر در شیراز

یک شرکت صنعتی معتبر از بین مقاضیان واجد شرایط در شیراز پس از مصاحبه دعوت به همکاری می نماید. ردیف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام برنامه نویس++C در یک شرکت صنعتی معتبر در شیراز