استخدام سازمان نظام پزشکی (استخدام جدید)

استخدام بانک کارآفرین در سال ۹۶
خبر ۲۸ شهریور ۹۶ – استخدام سازمان نظام پزشکی شیراز سازمان نظام پزشکی شیراز در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی از طریق مصاحبه بصورت قراردادی از ۲ نفر دعوت به همکاری نماید . ۱- کارشناس امور اداری ، آشنا به امور دفتری ، بایگانی ، دبیرخانه و کامپیوتر با ۳ سال سابقه کار مفید […]

استخدام بانک کارآفرین در سال ۹۶