استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (مراحل طب کار و گزینش)

استخدام بانک حکمت ایرانیان در سال ۹۶
  استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین سال ۹۵      انجام مراحل طب کار و گزینش پذیرش نیروی قراردادی مجتمع صنعتی اسفراین از تمامی داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه مجتمع صنعتی اسفراین جهت شرکت در طب کار و گزینش از طریق تماس تلفنی دعوت به عمل خواهد آمد و در نهایت قبولی نهایی از طریق […]

استخدام بانک حکمت ایرانیان در سال ۹۶