استخدام شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

استخدام بانک تجارت در سال ۹۶ (استخدام از دانشگاههای معتبر)
استخدام شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر) شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر) به منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود برای همکاری از بین واجدین‌ شرایط (مرد) در مقاطع تحصیلی  دیپلم- کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه (فنی، تخصصی، مهارتی و روان­شناختی) ، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی […]

استخدام بانک تجارت در سال ۹۶ (استخدام از دانشگاههای معتبر)