استخدام بازاریاب با مزایای عالی در یک شرکت معتبر

استخدام بازاریاب و کارگر انبار(با مزایا عالی)در شرکت کیمیا پارس آسیا

شرکت کیمیا پارس آسیا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از بین واجدین شرایط در ۲ ردیف شغلی زیر بعد از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام بازاریاب و کارگر انبار(با مزایا عالی)در شرکت کیمیا پارس آسیا