استخدام صندوقدار و کانتردار – رستوران قطعه ای از بهشت در مشهد

استخدام بازاریاب مجرب و متعهد جهت شرکت پویا پخش سپنتا
به صندوقدار و کانتردار خانم و آقا در رستوران قطعه ای از بهشت در مشهد ینازمندیم. ساعت تماس ۱۱ الی ۱۹ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۵۱۳۶۲۱۴۴۵۴

استخدام بازاریاب مجرب و متعهد جهت شرکت پویا پخش سپنتا