استخدام نگهبان و پارکبان با جای خواب و بیمه در تهران

استخدام اپراتور کامپیوتر خانم در شرکت مهندسین فراکارنت
به نگهبان جوان و بازنشسته و پارکبان با جای خواب و بیمه و حقوق ۹۰۰ الی ۱/۲۰۰ در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۶۶۴۰۸۲۵۳ , ۰۲۱۶۶۹۸۹۴۴۰

استخدام اپراتور کامپیوتر خانم در شرکت مهندسین فراکارنت