استخدام تحصیلدار با موتورسیکلت جهت شرکت بازرگانی در تهران

استخدام اصفهان – دو نفر کارگر نصاب و برشکار در کارگاه MDF
به تحصیلدار با موتورسیکلت جهت شرکت بازرگانی در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۴۴۲۹۲۴۵۰

استخدام اصفهان – دو نفر کارگر نصاب و برشکار در کارگاه MDF