استخدام در شرکت بهساد

استخدام اداره کل انتقال خون خراسان شمالی
بهساد در ادامه توسعه فعالیت‌های خود ، همواره در صدد می‌باشد که به توسعه همکاری های خود با افراد درست‌کردار،  متخصص و علاقمند بپردازد، گرچه زمینه‌های همکاری در زمان‌های مختلف، دارای تغییراتی به مقتضی زمان می باشد. در حال حاضر توسعه همکاری با علاقمندان در یکی از زمینه‌های کاری زیر،  در اولویت کاری قرار دارد: […]

استخدام اداره کل انتقال خون خراسان شمالی