استخدام ۶ ردیف شغلی در یک کارخانه معتبر / اشتهارد کرج

استخدام۶ردیف شغلی درمرکزرزرواسیون هتل هاواماکن(اقامت۲۴)/مشهد
کارخانه ای فعال درزمینه آرایشی- بهداشتی واقع در اشتهارد کرج از واجدین شرایط در ردیفهای شغلی زیر با حقوق و مزایای مکفی فوری استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ متخصص کامپاند لاتکس – ۲ مدیر برنامه ریزی تولید تحصیلات : مهندسی صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید، مواد،زمان سنجی و مطالعه کار، […]

استخدام۶ردیف شغلی درمرکزرزرواسیون هتل هاواماکن(اقامت۲۴)/مشهد