استخدام مسئول دفتر،مسلط به مهارت های چهارگانه انگلیسی/تهران

استخدام۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در جاده قدیم کرج

یک شرکت معتبر و فعال در پروژه های نفت و گاز به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت دفتر مرکزی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در جاده قدیم کرج