بخشنامه مهم استاندار گیلان در خصوص بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی

استخدام۱۳ ردیف شغلی در یک مجموعه رستوران بین المللی/ تهران
استاندار گیلان در اجرای سیاست ها و مواضع رییس جمهوری مبنی بر بکارگیری بیشتر از ظرفیت بانوان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی و تربیت مدیران آینده دستورالعمل مهمی را ابلاغ کرد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان متن کامل این دستورالعمل که خطاب به فرمانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی ابلاغ شده […]

استخدام۱۳ ردیف شغلی در یک مجموعه رستوران بین المللی/ تهران