اسامی پذیرفته شدگان فراخوان جذب نیرو برای دانشکده علوم پزشکی مراغه

اختلاف نظر آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی در تعداد جذب نیروی انسانی
اسامی پذیرفته‌شدگان اصلی و ذخیره فراخوان جذب نیرو برای دانشکده علوم پزشکی مراغه که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ برگزار گردید به شرح ذیل می­باشد : * افراد اعلام شده می بایست جهت انجام مراحل اداری و تشکیل پرونده گزینشی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دانشکده علوم پزشکی مراغه به […]

اختلاف نظر آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی در تعداد جذب نیروی انسانی