استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (جزییات تازه از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت)

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۶
 استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی     خبر ۱۱ مرداد ۹۶ –   جزییات تازه از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت/ثبت نام آزمون استخدامی پس از تشکیل کابینه دولت دوازدهم   خبر ۷ مرداد ۹۶ – دستور […]

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۶