اخبار استخدام فرزندان شهید و جانباز

اخبار استخدام کمیته امداد در سال ۹۵ (کلیه اخبار)
اخبار استخدام فرزندان شهید و جانباز     ۱۱ اسفند ۹۵ – اولویت فرزندان شاهد و ایثارگر برای جذب در هیات علمی دانشگاه آزاد  خبرگزاری ایسنا : رییس دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار از اولویت فرزندان شاهد و ایثارگر برای جذب در هیات علمی این دانشگاه خبرداد. به گزارش […]

اخبار استخدام کمیته امداد در سال ۹۵ (کلیه اخبار)