استخدام موسسه حسابرسی مختار و همکاران

آگهی پذیرش نیروی کارشناس پرستاری جهت مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش بیمه روستائی استهبان
موسسه مختار و همکاران جهت تکمیل کادر حرفه ای خود در رده های شغلی سرپرست ارشد، سرپرست و حسابرس ارشد (داشتن گواهینامه آزمون در رده های حرفه ای الزامیست) دعوت به همکاری می نمایند. متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس mokhtar.mri973@uahoo.com  و یا شماره نمابر ۸۸۹۰۳۴۹۶ ارسال نمایند.

آگهی پذیرش نیروی کارشناس پرستاری جهت مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش بیمه روستائی استهبان