استخدام شرکت فعال در زمینه مطالعات اقتصادی و تامین مالی

آگهی پذیرش نیروی شرکتی مشاغل پرستاری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی فسا
یک شرکت فعال در زمینه مطالعات اقتصادی و تامین مالی در تهران جهت تکمیل کادر تخصصی خود برای ارائه خدمات به کمپانی های خارجی از افراد مسط به زبان انگلیسی در رشته های زیر دعوت به همکاری مینماید: ردیف رشته های مورد نیاز ۱ حسابداری ۲ اقتصاد ۳ مدیریت مالی ۴ MBA ۵ مهندسی صنابع […]

آگهی پذیرش نیروی شرکتی مشاغل پرستاری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی فسا