کمبود ۳۰هزار نیرو در فوریت های پزشکی، عامل خطاهای پزشکی

آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار
رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی ایران گفت: جذب نیروی دیپلمه از رشته های غیر مرتبط در طی سال های گذشته، تنها برای رانندگی در آمبولانس ها بوده است و خطای پزشکی در این زمینه را می توان ناشی از کمبود نیرو و فشار کار بالا بر نیروی های فعال دانست.   عبدالرضا محمدی در […]

آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار