اندرباب آزمون استخدامی شرکت های دانش بنیان!! چرا حماقت‌ها ارزشمند هستند؟

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (تبادل نظر درباره آزمون)
اگر هر یک از یادگیری‌های بشری در طول تاریخ تا این حد هزینه‌بر بوده است، باید بتوان منافعی به اندازه هزینه‌های انجام‌شده به دست آورد. باید روش‌هایی بیابیم تا هزینه‌های سنگین را تبدیل به منفعت‌هایی برابر نمود. از همین‌رو لازم است تا تخریب‌های جنگ جهانی دوم هر روز در قالب مستندها، فیلم‌های سینمایی و کتاب‌ها […]

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (تبادل نظر درباره آزمون)