استخدام یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی – معدنی

آزمون استخدامی زمستان برگزار می شود/ پیگیری تبدیل وضعیت نیروها
یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی – معدنی به منظور تکمیل کادر فنی خود در تهران و حومه کرمان از افراد دارای تخصص با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ۱- کارشناس اکتشاف معدن : مسلط به نرم افزارهای مدلسازی ، زمین شنانسی و تخمین ذخیره(تهران) ۲- کارشناس زمین شناس : مسلط به تهیه نقشه […]

آزمون استخدامی زمستان برگزار می شود/ پیگیری تبدیل وضعیت نیروها