تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی

آذربایجان غربی در برخی رشته های پزشکی کمبود نیرو دارد
تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی این نهاد به نیروی قراردادی با استفاده از دستورالعمل و شاخص های موجود هستیم. به گزارش خبرنگار وبدا، احمد ماهی اظهار داشت: دوره های آموزشی فوریت های پزشکی، مدارک پزشکی، […]

آذربایجان غربی در برخی رشته های پزشکی کمبود نیرو دارد