استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (زمان تحویل مدارک)

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال ۹۶
استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار   خبر ۹ اسفند ۹۵ – اعلام زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزواربرای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش درشهرستانهای سبزوار،جوین وجغتای طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی […]

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال ۹۶